Williamsburg (V3)NLP201-U/NLP201-HDC

Philadelphia (V2)NLP206-U/NLP206-HDC

Charleston (V2)NLP202-U/NLP202-HDC

Montgomery (V3)NLP207-U/NLP207-HDC

Jamestown (V2)NLP203-U/NLP203-HDC

Richmond (V3)NLP213-U/NLP223-HDC

Boston (V3)NLP205-U/NLP205-HDC

Memphis (V3)NLP214-U/NLP214-HDC